Stanowisko Rady Seniorów w sprawie opłat za wywóz śmieci