Nowe nominacje na członka WRS

W grudniu nastąpiły nowe nominacje na członka Warszawskiej Rady Seniorów które otrzymali :

1.Przedstawicielka DRS Wola Iwona Bruśk

2.Przedtawiciel DRS Rembertów Ireneusz Wrześniewski