Świąteczne spotkanie warszawskich seniorów

Dnia 17 grudnia w  Polinie odbyło się świąteczne spotkanie warszawskich seniorów