Memoriał im. Ireny Szewińskiej

Na posiedzeniu wrześniowym Warszawska Rada Seniorów wystąpiła do władz  naszego miasta o organizację memoriału imienia zmarłej naszej wybitnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej .

Zaproponowano aby ten memoriał odbywał sie  na terenie Warszawy .