Posiedzenie WRS 17 września

Dnia 17 września w gościnnych pomieszczeniach PKiN odbyło się posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów .

Przyjęty porządek obrad :

1.Omówienie Warszawskiej Olimpiady Seniorów .

2.Omówienie Warszawskich Dni Seniora.

3.Omówienie konkursu Miejsca  Przyjazne Seniorom oraz wybór kapituły oceniajacej zgłoszenia konkursowe .

4.Omówienie powstającego warszawskiego  magazynu dla seniorów .

5.Omówienie nadchodzącego III Seminarium Rad Seniorów .

6.Wystąpienie do władz Warszawy o organizacje na terenie miasta Memoriału im. Ireny Szewińskiej .

7.Wolne wnioski .

W czasie posiedzenia wręczono certyfikaty uczestnictwa przez członków WRS oraz dzielnicowych rad seniorów w wolontariacie podczas Biegu Powstania Warszawskiego i 4F Półmaratonu  Praskiego