Parada Seniorów 2018

Parada Seniorów i Piknik  Pokoleń weszło już do kalendarza imprez senioralnych w naszym  mieście .

Uczestniczą w nich seniorzy z całej  Polski .