Przesłanie dla przyszłych pokoleń Warszawa-Stolica Wolności 1918-2018-2118

W czasie posiedzenia dnia 21 czerwca 2018 roku w  Międzypokoleniowych Centrum Nowolipie członkowie podpisali Przesłanie dla przyszłych pokoleń Warszawa-Stoloca  Wolności 1918-2018-2118