Warszawska Olimpiada Seniorów

W dniu 23 maja 2018 roku w  PKiN odbyło się spotkanie robocze w sprawach organizacyjnych Warszawskiej  Olimpiady Seniorów w 2018 roku .

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Sportu i Biura Pomocy i  Projektów Społecznych Urzędu Miasta Warszawy ,Aktywnej Warszawy ,TKKF Chomiczówka ,KKS Polonia oraz przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów .

Ustalono termin WOS na 29 września w czasie Warszawskiego Tygodnia Seniorów .