Nowe nominacje do Warszawskiej Rady Seniorów

18 października  odbyło się uroczyste spotkanie Warszawskiej Rady Seniorów, w którym udział wzięła prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W tym dniu swoją kadencję w Radzie, po 3 latach pracy, zakończyli:

 • Anna Nehrebecka-Byczewska - przewodnicząca Rady, przedstawicielka Rady m.st. Warszawy
 • Michał Szymborski - wiceprzewodniczący Ray,  przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
 • Zdzisław Czerwiński - wiceprzewodniczacy Rady, przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Ewa Kozdroń - członkini Rady, przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy
 • Maria Lehman- członkini Rady, przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Maria Godlewska - członkini  Rady, przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Stanisław Trzmiel - członek Rady, przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

- To zespół, który kładł fundamenty pod obywatelską aktywność senioralną od pierwszych dni powołania Rady - stwierdziła prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz.  Podkreśliła również, iż były to działania pionierskie, wymagające nie tylko zaangażowania, ale i odwagi.

Pani Prezydent, dziękując odchodzącym członkom Rady, wręczyła 7 nominacji na następną kadencję. Do Warszawskiej Rady Seniorów dołączyli:

 • Ewa Łuczyńska - Przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
 • Małgorzata Żuber-Zielicz - Przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
 • Grażyna Kucharska - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Wojciech Kałkusiński - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Maria Godlewska - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Stanisław Trzmiel - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Janusz Kostynowicz - Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy

Podczas spotkania ukonstytuowało się Prezydium Rady Seniorów w składzie: przewodniczący Pan Marek Bryłowski, wiceprzewodniczący Wojciech Kałkusiński oraz Edward Stegienka. Funkcję sekretarza Rady pełni bez zmian Pani Joanna Celińska.